Ormar, ödlor och andra reptiler

Innan du skaffar en ska du tänka på att de behöver ganska mycket skötsel. Det finns även strikta djurskyddsbestämmelser som du måste känna till och följa när du har en reptil som hobby och husdjur. Här hittar du det du vill och måste veta angående foder och skötsel.

Något som är mycket viktigt att tänka på är att utrymmet där du förvarar din reptil ska vara så naturligt som möjligt. Både dörrar och luckor ska vara ordentligt stängda och säkrade för den ska inte kunna rymma. Dessutom får det inte finnas något som den kan skada sig på från insidan. Det finns även bestämmelser för hur stort utrymme reptilen måste ha för att må bra. Här gäller olika bestämmelser för arter och deras storlek. Läs mer i artikeln som går närmare in på utrymmet vad gäller de olika raserna och bestämmelserna som finns.
Om du har andra djur i hemmet måste du också eliminera risken för smitta djur emellan. Det gäller också riskerna för smitta mellan människa och djur. Det finns bestämmelser för hygien som du kan läsa mer ingående om via Google.

Arbeta med din hobby

Oavsett typ av djur man är intresserad av finns ofta tanken att sysselsätta sig professionellt med sin hobby. När det gäller ormar och andra reptiler krävs särskilda tillstånd. Det är Länsstyrelsen som utfärdar tillståndet men kontakta även Miljökontoret i din kommun eftersom kraven på tillstånd kan skilja sig från kommun till kommun. Här på sidan kan du läsa mer om hur du driver yrkesmässig verksamhet med reptiler.